+90 216 392 92 50

         ÇEVRE POLİTİKAMIZ 

            Norm prefabrik çelik yapı olarak hızlı tükenmekte olan doğal kaynaklarımızın ve günümüzde önemi gittikçe artan çevrenin, bizden sonraki nesillere bırakılacak en iyi hazine olduğuna inanıyoruz.

            Doğal çevrenin korunup geliştirilmesinde yarınlara daha yaşanılabilir bir çevre bırakma bilinciyle hareket ederek üretimimiz ve operasyonel süreçlerde çevreye verebilecek olası zararları minimize etmek ve bu bilinci kitlelere yaymak.

            Atıkları minimize etmek atık yönetim sistemlerini genel işleyişe entegre ederek faaliyetlerimizin çevre üzerindeki olumsuz etkisini azaltmak.